104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Спортувам в моята столица

104ОУ Захари Стоянов

    Проектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“.

    Целта на проекта е създаване условия за изграждане на  навици за всекидневна двигателна активност през целия живот. В рамките на занятията ще се занимават с  ракетни спортове; лека атлетика, щафетни игри; подвижни игри с топка; лечебна (изправителна) гимнастика; народни и модерни танци, занимателни игри, ориентиране и др.

     В проекта участват ученици от 1, 2, 3 и 4.клас.

Занятията се провеждат:

     За 1. клас в работните дни  от  6 юни до 15 юни вкл. 2023 г., с изключение на 13.06.2023 г., когато се провежда НВО на учениците от 7. клас. Занятията се провеждат от 8:30 до 12:30 ч. във филиала на  104. ОУ „З. Стоянов“ и  Южния парк, съгласно темата на занятието.

    За 2. клас в  работните дни от 5 юни до 15 юни вкл. 2023 г., с изключение на 13.06.2023 г., когато се провежда НВО на учениците от 7. клас. Занятията се провеждат от 8:30 до 12:30 ч. в 104. ОУ „З. Стоянов“ и  Южния парк, съгласно темата на занятието.

     За 3. клас  на 6, 7, 8 и 9 юни от 13:00 до 16:30 ч. в 104. ОУ „З. Стоянов“ и  Южния парк и на 14.06.2023 г. от 9:00 до 16:30 ч. в Природен парк Витоша.

     За  4. клас в работните дни от 20 юни до 30 юни вкл. 2023 г. Занятията се провеждат от 8:30 до 12:30 ч. в 104. ОУ „З. Стоянов“ и  Южния парк, съгласно темата на занятието.

    За участие в проектните дейности е необходимо да подадете декларация за участие.

   За справки можете да се обърнете към Л. Дуркова, Анна Цекова, Т. Атанасова, Д.Стоянова, Кр. Стоянова, Алб. Ризова, Цв. Райкова, Д. Попова, М. Христова, Т. Домусчиева, Ц. Цветина.

Skip to content