104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Спортен празник по Националнатта програма „Заедно за всяко дете” модул „Участвай и променяй – родителят,  активен партньор в училищния живот“.

     На 22 октомври в училищния двор на 104. училище се проведе спортен празник по Националнатта програма „Заедно за всяко детемодул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. В слънчевото съботно утро  петокласниците, техните родители и учители спортуваха и се забавляваха, като показаха, че заедно са силни и могат да се изправят пред всяко предизвикателство. Празникът беше зареден с много усмивки и позитивна енергия.  
Skip to content