104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

СМЕНИ ЗА 1. УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНА 2023/2024г.

Учебните занятия ще се провеждат по следния график:

ПЪРВИ и ВТОРИ клас учат сутрин през цялата учебна година;

I смяна – 3.; 5. и 6. клас;

II смяна – 4. и 7. клас.