104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Процедура за кандидатстване – еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта

Скъпи родители, учители и ученици информираме ви

Относно: Обявяване на процедура за кандидатстване – еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на Българския спорт, съгласно Решение № 137/23.02.2023г. на Столичен общински съвет

Столична община традиционно подкрепя развитието на младите таланти в областта на спорта, чрез предоставяне на еднократна стипендия, поощряваща ученици и младежи за завоювани високи постижения на престижни спортни първенства.

Право да получат стипендия имат ученици от 1 до 12 клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания в олимпийски спортове, неолимпийски спортове, както и атлети, ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на международни първенства през 2022 г., съгласно посочени категории в Правилата (Приложение)             

Крайният срок за обявената процедура по набиране на предложения за номинации е 10 април 2023 г. Регистрацията на документите се извършва в Столична община, ул. „Московска“ № 33,

Пълната информация е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg, рубрика – Спорт и младежки дейности, секция – Награди, стипендия, отличия – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport.

Приложения: