104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Професионално ориентиране

На 21 февруари г-н Иванов, Г-н Митков и г-н Димитров, трима родители на ученици от 5. б клас, бяха гости в часа на класа, за да разкажат за своите професии – на компютърен специалист, съдов хирург и спасител. Разказите им бяха интересни и полезни, подкрепени с макети, чертежи и кратки филмчета. Стана дума за компютърните езици, за здравословното хранене и необходимостта от движение, за земетресенията и други бедствия, за които трябва да сме подготвени. Тримата татковци бяха сладкодумни и часът едва стигна, за да разкажат всичко, което бяха подготвили.