104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Проекти….

В рамките на проекта „Конвертиране за образование“ учениците от вторите класове трансформираха хартиени и пластмасови отпадъци, като ги превърнаха в кукли, ракети, цветя и други. Проектът се реализира в платформата  на e-Тwinning заедно със седем партньорски училища от България,  Румъния и Турция.