104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Проекти по математика, физика и човекът и природата

Изтичащата учебна година беше много успешна за учениците на г-н Веселин Танчев, преподавател по математика, физика и човек и природа. В края ѝ те направиха от различни материали интересни макети и модели на Слънчевата система, на клетка, на различни обемни тела.
Skip to content