104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Пореденa срещнаха с представители на Фондация „Деца на България“

На 25.03.24г. вторите класове от нашето училище се срещнаха за пореден път с представители на Фондация „Деца на България“, за да помислят заедно, обсъдят и преживеят различни сценарии на добри взаимоотношения в дух на градивно сътрудничество и позитивен обмен.