104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Обучение – Новите Психоактивни вещества

На 22.11.2022г. в 104 ОУ „З. Стоянов“ се състоя обучение на педагогическите специалисти на тема: „Новите Психоактивни вещества“. Обучението бе проведено съвместно с община „Триадица“  и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите“– гр. София, с лектор д-р Юри Кацаров.  Дискутираха се въпроси за рисковото поведение в юношеска възраст, вредната употреба, зависимостта, ефектите от употребата и начини за реакция от страна на училището.