104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Международния ден на математиката и числото π

На 14.03.2023г., за 104 ОУ „Захари Стоянов“ беше един необикновен ден. Учениците тържествено отбелязаха: Международния ден на математиката и числото π. Един необичаен празник, който се подготви от ръководството на училището  и всички учители. Шестокласниците  представиха в двора на училището какво представлява  числото π, а именно отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър, изразена като примера за обикновена дроб 3,14. Толкова бяха и учениците, които символично направиха буквата на числото. Малките ученици показаха свооите табла. С много ентусиазъм от страна на учители и ученици последните седмици преминаха в трескава подготовка за отбелязване на денят на числото π.