104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Класирани кандидати за извънкласни дейности в 104.