104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Интердисциплинарен урок на тема „ Лястовица и врабче“

На 21 октомври г-жа Красимира Илиева и нейните ученици от 2. Г клас проведоха интердисциплинарен урок по литература на тема „ Лястовица и врабче“. Второкласниците пяха, танцуваха, разиграваха театрални етюди, ръкопляскаха, анализираха героите от приказката, даваха оценка на поведението им, припомниха си прелетните птици и птиците, които зимуват у нас. Накрая си направиха и самооценка на представянето в часа. Урокът беше забавен, динамичен, колоритен.