104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Жест на съпричастност

Учениците от VIВ клас с класен ръководител г-жа Е. Радева събраха и дариха сумата от 600 лева като помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция. Решението за това беше взето  съвместно с родителите, които оказаха съдействие по събиране и превеждане на сумата в дарителска сметка.Така учениците изразиха своята съпричастност към жертвите на природното бедствие.

104ОУ Захари Стоянов
Skip to content