104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Достойно представяне на НВО 2023/2024г.

Учениците от IV  и VII клас на 104. ОУ“Захари Стоянов“ се  Постигнатите резултати за поредна година са далеч над средните за страната. Те са плод на всеотдайния труд както на  четвъртокласниците и седмокласниците, така и на техните учители.

104ОУ
Skip to content