104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО”

Със свои рисунки в ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” взеха участие петокласниците, посещаващи разширена подготовка-изобразително изкуство през настоящата учебна година.Създаването на рисунките провокира творческия потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи у учениците. Те изявяват таланта си и изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България.Да пожелаем успех на малките художници!
Skip to content