104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Ден на таланта II

Втори ден с талантливите деца…
Представиха ни най-различни номера:
танци, песни, фокуси, хора.
Дано така да следват винаги мечтите,
дори да трябва да се трудят упорито!