104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

На 17. 11. 2022г. по повод Деня на толерантността, в 104 ОУ „З. Стоянов“ се проведе Ден на предизвикателството под мотото: „Предизвикан си! Ти можеш!“, а предизвикателството се състоеше в това, децата да кажат нещо хубаво на човек от училище, който пък от своя страна, да ги препоръча за награда – звезда. За целта, децата от Ученическия съвет изработиха лого, банер и плакат, раздаваха наградите – звезди. Всички бяха завладяни от емоции, които претвориха в съпричастност, подкрепа и толерантност, надпреварвайки се да опишат милите думи, получени от приятели и съученици.