104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Денят на гората

На 21 март отбелязваме Денят на гората. Учениците от Ученическия съвет направиха табло за един от най-ценните ресурси – горите, и за усилията, които се полагат за тяхното опазване.