104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

ü Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

ü Математика – 18 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

ü Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

НВО по чужд език: Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по Английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

 Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 15 февруари до 19 февруари 2021 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч.

Заявление за явяване на НВО по чужд език ТУК

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 година на места по държавен план-прием по Наредба №10. 

 Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук