104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Програма начален курс

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИУЧЕБЕНСРОК 2021-2022г.

1. клас

2клас

3клас

4. клас

 

 

СЕДМИЧНОРАЗПИСАНИЕ

ВТОРИ УЧЕБЕНСРОК 2020-2021г.

1. клас

2клас

3клас

4. клас

 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г.

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

 

 

 

 

 

 

 

 


Седмично разписание за втория учебен срок 2019-2020г.

 

 
 
 

 

Учебна програма Iсрок 2019/ 2020

НАЧАЛЕН ЕТАП