104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

за учебната 2020/2021 година

 

II срок

ЧАСОВИГРАФИК

клас

клас

клас

 

Влизат през  главен  вход

Влизат през малък вход

Влизат  през главен вход

 

1. 13:40 – 14:15

1. 7:40 – 8:20

1. 7:30- 8:10

 

2. 14:25 – 15: 00

2. 8:30 - 9:10

2. 8:15- 8:55

 

3. 15:10 - 15:45

Голямо междучасие

9:10-9:30

Голямо междучасие

8:55 – 9:15

 

Голямо междучасие

15:45 – 16:05

3. 9:30 – 10:10

3. 9:15 – 9:55

 

4. 16:05- 16:40

4. 10:20- 11:00

4. 10:05 - 10:45

 

5. 16:50- 17:25

5. 11:10- 11:50

5. 10:55- 11:35

 

6. 12:00 – 12:40

6. 11:45 – 12:25

 
       

клас

клас

клас  

 

Влизат  през главен  вход

Влизат  през малък вход  

Влизат през малък вход  

 

1. 13:30- 14:10

1. 13:20- 14:00

1. 7:30- 8:10

 

2. 14:20- 15:00

2. 14:10- 14:50

2. 8:20- 9:00

 

Голямо междучасие

15:00 – 15:20

3. 15:00- 15:40

3. 9:10- 9:50

 

Голямо междучасие

15:40 – 16:00

Голямо  междучасие

9:50 - 10:10

 

3. 15:20- 16:00

 

4. 16:10- 16:50

4. 16:00 – 16:40

4. 10:10 - 10:50

 

5. 17:00- 17:40

5. 16:50- 17:30

5. 11:00- 11:40

 

6. 17:50- 18:30

6. 17:40 - 18:20

6. 11:50 - 12:30

 
       

А,Вклас

Б,Гклас

Влизат  през  главен вход

Влизат през  малък вход

1. 8:30- 9:05

1.   8:20- 8:55

Голямо  междучасие

9:05-9:35

2.   9:05- 9:40

2. 9:35- 10:10

Голямо междучасие

9:40-10:10

3.10:25 – 11:00

3.   10:10- 10:45

4. 11:10 - 11:45

4.   11:00- 11:35

5. 11:55- 12:30

5.   11:50- 12:25

   
   

 

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 2 срок:

1a

1. 12:35-12:55

1. 12:40 – 13:00

1. 12:35-12:55

1. 12:40 – 13:00

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

2аб

2ав

2аг

1.8:00 – 8:35

1.8:00 – 8:35

1.8:00 – 8:35

2.8:50 – 9:25

2.8:50 – 9:25

2.8:50 – 9:25

3.10:00 – 10:35

3.10:00 – 10:35

3.10:00 –10:35

4. 10:50  –11:25

4. 10:50  –11:25

4. 10:50  11:25

5. 11:40 –12:15 

5. 11:40 –12:15 

5. 11:40-12:15 

6. 12:30 - 13:25 

6. 12:30 - 13:25 

6. 12:30-13:25 

3ав

3бв

3вг

1.12:40-13:20

1.12:40-13:20

1.12:40-13:20

2. 13:40 – 14:20

2. 13:40 – 14:20

2. 13:40 -14:20

3. 14:35 – 15:15

3. 14:35 – 15:15

3. 14:35 -15:15

4. 15:30 –16:05 

4. 15:30 –16:05 

4. 15:30-16:05 

5. 16:35– 17:10

5. 16:35– 17:10

5. 16:35-17:10

6. 17:25 – 18:05

6. 17:25 – 18:05

6. 17:25 -18:05

4 аб

4 вг

1.12:30-13.10

1.12:30-13.10

2. 13.30 – 14:10

2. 13.30 – 14:10

3. 14:25 – 15:05

3. 14:25 – 15:05

4. 15:20 – 16:00

4. 15:20 – 16:00

5. 16:30 – 17:10

5. 16:30 – 17:10

6. 17:25 – 18:00

6. 17:25 – 18:00

 

II смяна 

I смяна

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

II смяна 

 I смяна

5а клас –202 к-т/ 2. етаж

7а клас – 202 к-т/ 2. етаж

5б клас – 203 к-т/2. етаж

7б клас – 203 к-т/2. етаж

5в клас – 204 к-т/2. етаж

7в клас – 204 к-т /2. етаж

5г клас – 205 к-т/2. етаж

7г клас – 205 к-т/2. етаж

5д клас – 206 к-т/2. етаж

7д клас – 206 к-т/2. етаж

6а клас – 303 к-т/3. етаж

4а клас –303 к-т/ 3. етаж

6б клас – 304 к-т/3. етаж

4б клас – 304 к-т/ 3. етаж

6в клас – 305 к-т/3. етаж

4в клас – 305 к-т/3. етаж

6г клас – 306 к-т/3. етаж

4г клас – 306 к-т/3. етаж