104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Програма среден курс

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИ УЧЕБЕНСРОК 2022-2023г.

5клас

6клас

7клас

 

 

Skip to content