104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма среден курс

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИ УЧЕБЕНСРОК 2022-2023г.

5клас

6клас

7клас