104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма начален курс

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИ УЧЕБЕНСРОК 2022-2023г.

1. клас

2клас

3клас

4. клас

 

 КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПЪРВИ  УЧЕБЕН  СРОК 2022-2023г.