104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Учебни планове

Учебен план 2022 - 2023

Учебен план 2021 - 2022

Начален етап
Прогимназиален етап