104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

2. – 7. клас – Copy

Свободни  места заученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  26.09.2023г.

5. клас – 1. място

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ

3.КЛАС – ССР-2411-В/11.09.2023г.

 

            Свободни  места за
ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  11.09.2023г.

5. клас – 4 места

7. клас – 1. място

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  08.09.2023г.

3. клас – 1. място

5. клас – 3 места

7. клас – 1. място

Документи ще се приемат в училището до 11.09.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 11.09.2023г. – след 16:00ч.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

 Изборът на разширена подготовка се извършва при записване на ученика.

  Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЗА 2 и 3. КЛАС – 05.09.2023г.

2. клас

ССР-2385-В/04.09.2023

ССР-2386-В/04.09.2023

3.клас

ССР-2104-В/20.06.2023

Родителите на приетите ученици трябва да ги запишат в 104. ОУ до 08.09.2023 г. и да подадат заявления за РП. Ако не го направят, местата им ще се считат за свободни.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 11.09.2023г.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.


Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  05.09.2023г.

5. клас – 3 места

Документи ще се приемат в училището до 08.09.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 08.09.2023г.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

 

Изборът на разширена подготовка се извършва при записване на ученика.

 

 Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЗА 4 и 5. КЛАС – 31.08.2023г.

 1. клас

ССР-2342-В/23.08.2023

5.клас

ССР-2099-В/20.06.2023

ССР-2248-В/12.07.2023

ССР-2354-В/28.08.2023

 

Родителите на приетите ученици трябва да ги запишат в 104. ОУ до 05.09.2023 г. и да подадат заявления за РП. Ако не го направят, местата им ще се считат за свободни.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 01.09.2023г.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  01.09.2023г.

 1. клас – 2 места
 2. клас – 1 място
 3. клас – 1 място
 4. клас – 1 място

Документи ще се приемат в училището от 01.09.2023г. до 05.09.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 05.09.2023г.след 16:00ч. и трябва да се запишат до 08.09.2023г.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец/от сайта на училището/
 2. Удостоверение за завършен клас – копие.
 3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Изборът на разширена подготовка се извършва при записване на ученика.

 Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  22.08.2023г.

4. клас – 1 място

5. клас – 1 място

Документи ще се приемат в училището от 22.08.2023г. до 31.08.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 01.09.2023г. и трябва да се запишат до 05.09.2023г.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Изборът на разширена подготовка се извършва при записване на ученика.

 Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  17.08.2023г.

5. клас – 2 места

Документи ще се приемат в училището от 18.08.2023г. до 31.08.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 1.09.2023г. и трябва да се запишат до 05.09.2023г.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Изборът на разширена подготовка за 5. клас се извършва при записване на ученика.

 Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

Ако до края на месец август се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта.Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  04.08.2023г.

5. клас – 6 места

Документи ще се приемат в училището от 07.08.2023г. до 10.08.2023г. включително.

Списък с приетите ученици ще бъде обявен на 11.08.2023г. и трябва да се запишат до 16.08.2023г.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Изборът на разширена подготовка за 5. клас се извършва при записване на ученика.

 Подалите заявление за прием участват в заемането на новоосвободените места.

Ако до края на месец август се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта.


ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 31.07.2023г.

2.КЛАС

ССР-2062-В/15.06.2023 

5. КЛАС

ССР-1952-В/02.06.2023

ССР-2122-В/21.06.2023

ССР-2137-В/22.06.2023

ССР-2098-В/20.06.2023

Родителите на приетите ученици трябва да ги запишат в 104. ОУ до 03.08.2023 г. и да подадат заявления за РП. Ако не го направят, местата им ще се считат за свободни.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 01.09.2023г.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас
за учебната 2023/2024г. към  21.07.2023г.
2б клас – 1
5в клас – 4
 Избор на разширена подготовка за 5. клас:
       Английски език – 1час седмично и Технологии и предприемачество – 1час седмично
Документи ще се приемат в училището от 24.07.2023г. до 28.07.2023г. включително.
Приетите ученици ще бъдат обявени на 31.07.2023г. и трябва да се запишат до 03.08.2023г.
Необходими документи:
1.       Заявление по образец/от сайта на училището/
2.       Удостоверение за завършен клас – копие.
3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
 Ако до края на месец август се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта.

 


 

Към 03.07.2023г. НЯМА свободни места за ученици от 2. до 7. клас.ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 26.06.2023Г.

3.КЛАС

ССР-1928-В/01.06.2023 

5. КЛАС

ССР-2113-В/20.06.2023

ССР-2035-В/14.06.2023

ССР-2136-В/22.06.2023

ССР-2097-В/20.06.2023

ССР-2126-В/22.06.2023

ССР-2013-В/19.06.2023 */да се чете ССР-2073-В/19.06.2023/

ССР-2131-В/22.06.2023

ССР-2092-В/20.06.2023

ССР-1971-В/06.06.2023 */номерът е пропуснат при първоначалния списък/

Родителите на приетите ученици трябва да ги запишат в 104. ОУ до 30.06.2023 г. и да подадат заявления за РП. Ако не го направят, местата им ще се считат за свободни.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 01.09.2023г.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.-


Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

за учебната 2023/2024г. към  19.06.2023г.

3г клас – 1

5а клас – 2

5б клас – 2

5в клас – 3

5г клас – 2

 

Избор на разширена подготовка по:

Ø  Английски език – 1час седмично и Технологии и предприемачество – 1час седмично

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2023г. до 23.06.2023г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023г. и трябва да се запишат до 30.06.2023г.

Необходими документи:

1.       Заявление по образец/от сайта на училището/

2.       Удостоверение за завършен клас – копие.

3.       Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

 

Ако до края на месец юни се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта на 03.07.2023г.5

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС

Свободните места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2023/2024г. ще бъдат обявени на 19.06.2023г. на училищния сайт секция „ПРИЕМ“.

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2023г. до 23.06.2023г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023г. и трябва да се запишат до 30.06.2023г.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /от сайта на училището/;
 2. Удостоверение за завършен клас – копие;
 3. Акт за раждане – копие;
 4. Удостоверение за настоящ адрес на ученика /прилежащият район на училището е предимство/.
 
Прогимназиален етап