104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Система за прием в първи клас

Прием в 1.клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път. Родителят /настойникът/ предварително трябва да се запознае с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ и линk към графика на столична община: https://kg.sofia.bg/#/calendar.

Кандидатстването ще започне  на 26 април и ще продължи до 05 юни 2022 г.

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г.

Училищен план прием за учебната 2022/2023г. – Заповед 1 клас

Учебен план  – тук