104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Свободни места към 11.07.2022г.

Свободни места към 11.07.2022г.

 

5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика

  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 11.07.2022г. за 2, 3, 4, 6 и 7 клас няма свободни места