104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС

Свободни места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2022/2023г. към 17.06.2022г.

2б клас – 1

2г клас – 1

3в клас – 2

4а клас – 1

4в клас – 1

5а клас – 1

5б клас – 1

5в клас – 3

Избор на разширена подготовка по:

  • Човекът и природата и математика или Човекът и природа и Английски език

           6а клас – 1

         6б клас – 2

         6в клас 1

           Избор на разширена подготовка по:

  • Български език и литература и История и цивилизации

7а клас – 1

Избор на разширена подготовка по:

  • Технологии и предприемачество и Информационни технологии или Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда 
  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2022г. до 24.06.2022г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 27.06.2022г. и трябва да се запишат до 01.07.2022г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

Ако до края на месец юни се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта на 01.07.2022г.

Skip to content