104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС

Свободните места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2023/2024г. ще бъдат обявени на 19.06.2023г. на училищния сайт секция „ПРИЕМ“.

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2023г. до 23.06.2023г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023г. и трябва да се запишат до 30.06.2023г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец /от сайта на училището/;
  2. Удостоверение за завършен клас – копие;
  3. Акт за раждане – копие;
  4. Удостоверение за настоящ адрес на ученика /прилежащият район на училището е предимство/.