104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2023/2024г. към  19.06.2023г.

3г клас – 1

4а клас – 2

4б клас – 2

4в клас – 3

4г клас – 2

Избор на разширена подготовка по:

  • Английски език – 1час седмично и Технологии и предприемачество – 1час седмично

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2023г. до 23.06.2023г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023г. и трябва да се запишат до 30.07.2023г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.

 Ако до края на месец юни се освободят нови места, те ще бъдат обявени на сайта на 03.07.2023г.

Skip to content