104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г.

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г.

5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Изобразително изкуство

7 клас – 1 място – Разширена подготовка Физика и Математика

  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.22г. до 29.07.22г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 1.08.2022г.
Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
    Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 22.07.2022г. за 1, 2, 3, 4 и 6 клас няма свободни места.

Skip to content