104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 27.06.2022Г.

2.КЛАС

ССР – 2315 – В/20.06.2022Г. – 2 Б клас

ССР – 2312 – в/20.06.2022Г. – 2 Г клас

3.КЛАС

ССР – 2283 – В/17.06.2022Г. – 3 В клас

ССР – 2426 – В/24.06.2022г. – 3 В клас

4. КЛАС

ССР – 2294 – В/20.06.2022Г. – 4 А клас

ССР – 2319 – В/20.06.2022Г. – 4 В клас

5. КЛАС

ССР – 2300 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2296 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2340 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2302 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2303 – В/20.06.2022Г.

ССР – 2345 – В/21.06.2022Г.

ССР – 2425 – В/24.06.2022Г.

Разпределение на учениците по паралелки ще бъде направено на 01.09.2022г.

Забележка: Приетите ученици в 5. клас са повече от първоначално обявения брой, защото междувременно се освободиха още места.

6. КЛАС

ССР – 2405 – В/23.06.2022Г. – 6 А клас

ССР – 2304 – В/20.06.2022Г. – 6 Б клас

ССР – 2368 – В/22.06.2022Г. – 6 Б клас

ССР – 2382 – В/22.06.2022Г. – 6 В клас

7.КЛАС

ССР – 2399 – В/23.06.2022Г. – 7 А клас

Документите на приетите ученици ще бъдат изискани по електронен път от старите училища.

При освобождаване на нови места некласираните в момента ученици ще бъдат включени автоматично при следващи класирания.

Skip to content