104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Приети ученици на места, обявени на 11.07.22

Приети ученици на места, обявени на 11.07.

5. клас

ССР-2298-В/20.06.2022

ССР-2429-В/24.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 22. 07., а списъкът с приети ученици – на 01.08.

Skip to content