104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Kът посветен на 3 март.

„Българин да се наричам,
първа радост е за мене!“
                          Иван Вазов
 
Малките родолюбци от 3.г клас сърцато участваха в събирането на материали и подреждането на кът, посветен на 3 март.