104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене