104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

7 – 8 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек

  Дните 78 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек инеговото Патиланско царство“. Представители  на Ученическия съвет с въодушевление прочетоха и пресъздадоха някои от веселите истории на неговите „патиланци“ пред учениците от втори клас. Почитането на паметта на българския писател, поет и преводач беше и повод да се поканят малките ученици да разгледат училищната библиотека. Съпроводени от артистичните петокласници, те я посетиха с много трепет и вълнение. А училищният библиотекар им помогна да се докоснат до тайнството на библиотеката и вълшебния свят на книгите.

Skip to content