104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

НВО – 7 клас

nvo 7k 1 

Важно за седмокласниците!
На 16 и 18 юни 2021 г.  седмокласниците трябва да се явят в училищния двор, както следва:
7а и 7б в 8:20 –  влизат от главния вход. 
7д 8:20 ч. – влизат от малкия вход
7в 8:30 ч. влизат от главния вход
7г 8:30 – влизат от малкия вход.
Влизането на учениците се извършва без струпване и при спазване на дистанция от 1.5 м.
Влизането в сградата на училището и изпитната зала става с поставена защитна маска или шлем. Учениците могат при желание да носят лични средства за дезинфекция и ръкавици.
Заемането на местата в залите става до 8:45 ч.
За изпитите е необходимо да носят:  
-лична карта / ученическа карта/ задграничен паспорт.
-служебна бележка, 
черни химикалки,
-черен молив и гума, за изпита по математика – чертожни инструменти
-прозрачен плик за лични вещи.
Инструктаж за ученика ТУК
Skip to content