104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение за седмокласниците и техните родители.

Препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания можете да намерите ТУК.

Учениците, следва да се запишат на 03.07.2020 г. до 17.00 часа в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – София-град и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.