104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Дистанционно обучение 6 клас

Поради многото отсъстващи ученици във випуска на 6. клас випускът преминава в ОРЕС от 4.10 2021 г. до 13.10.2021 г. вкл.. Подаден е доклад на МОН и очакваме официално разрешение. 
Часовете ще се провеждат в Teams с начало началото на всеки учебен час в присъствена форма. Продължителността на часовете е 30 мин.

Skip to content