104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Съобщение за учениците от 5., 6. клас и техните родители

Съгласно заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда. Учебните часове се провеждат в училищната платформа на Teams, по утвърденото седмично разписание. Учебните часове са по 30 минути и са с начало, началото на часовете в присъствена форма. 

Съгласно заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда до 28.01.2022 г.

Skip to content