104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ЦДО за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители,

Заявленията за целодневно обучение (ЦДО) за втори и трети клас за учебната 2022/2023г. ще се приемат от 10.05. до 20.05.2022г. вкл. в канцеларията на училището.

Групи ЦДО във 2. клас – 4 /общо 100 места/

Групи ЦДО в 3. клас – 3 /общо 84 места/

Група ЦДО в 4. клас – 1 /общо 26 места/ – заниманията ще се провеждат на приземния етаж

Критерии за прием:

1. Дете пълен сирак или с един починал родител;

2. Дете от многодетно семейство;

3. Редовна посещаемост в ЦДО през предходната учебна година;

4. Спазване на правилника за дейността на училището и етичния кодекс на училището в групата ЦДО през предходната учебна година;

5. Чрез жребий, ако броят на желаещите е по-голям от броя на оставащите места.

Заявлението можете да изтеглите от ТУК

Skip to content