104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 09.07.2021 г .

4 клас – 1 място 

5 клас – 1 място 

Избираеми часове – Английски език и Технологии и предприемачество