104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.,

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.

I срок, I смяна

Начало – 08:20 Начало – 07:30 Начало – 07:30

2 а клас – 102 5 а клас – 303 6 а клас – 202

2 б клас – 103 5 б клас – 304 6 б клас – 203

2 в клас – 104 5 в клас – 305 6 в клас – 204

2 г клас – 105 5 г клас – 306 6 г клас – 205

6 д клас – 206

I  срок, I I смяна – начало 13:30 ч.

3 а клас – 102 4 а клас – 303 7 а клас – 202

3 б клас – 103 4 б клас – 304 7 б клас – 203

3 в клас – 104 4 в клас – 305 7 в клас – 204

3 г клас – 105 4 г клас – 306 7 г клас – 205

Skip to content