104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 23.07.2021 г .

5 клас –  3 места 

Избираеми часове – Английски език и Технологии и предприемачество

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап – копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 25.07. до 20.08. 2021г в канцеларията на училището. 

Записаните ученици ще бъдат обявени на  24.08.2021 г.

 

НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 09.07.2021 г .

 

4 клас – 1 място 

5 клас – 1 място 

Избираеми часове – Английски език и Технологии и предприемачество

 


НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 02.07.2021 г .

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 25.06.2021 г .

2 клас – 2 места във 2 г клас

3 клас – 2 места в 3 г клас

4 клас – 1 място в 4 в клас

5 клас – 2 места в 5а, 2 места в 5в, 1 място в 5г

Избираеми часове – Английски език и Технологии и предприемачество

6 клас – 2 места в 6а, 2 места в 6г, 2 места в 6д

Избираеми часове – Математика и Човек и природа или БЕЛ и История и цивилизации

7 клас- 1 място в 7б, 1 място в 7в, 2 места в 7г

Избираеми часове – Химия с Биология или Физика с Математика

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап – копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 28.06. до 15.07. 2021г в канцеларията на училището. Записаните ученици ще бъдат обявени на 19.07.

Текущи свободни места ще се обявяват на сайта на 02.07., 09. 07. и 16. 07. Ако след това се освободят нови места, ще бъдат обявени на 01.09. и документи ще се приемат до 09.09.2021, а записаните ученици ще бъдат обявени на 10.09.2021г

Skip to content