104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Извънкласни занимания за 2021-2022г.

изтеглен файл

Уважаеми родители през учебната 2021-20222г. езикова школа AVO предлага извънкласни занимания по Английски език с условията може да се запознаете ТУК