104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

График за тържествено откриване на учебната 2021-2022 година

В 8:30 учениците от 6 клас влизат през малкия вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 2.етаж.

В 8:30 учениците от 4 клас влизат от главния вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант и заемат стаите на 3. етаж.

Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците. Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 9,15 излизат „а“ паралелките, през 5 минути излизат и останалите паралелки. До 9,35 всички ученици трябва да напуснат двора и училището.

В 8:45 учениците от 3 клас влизат през малкия вход на училището, мнават през стелката за дезинфкция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат класните си стаи на 1. етаж.

Провеждане на час на класа, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка., инструктаж и получаване на учебници. Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 9:35 напуска паралелка „а“, а остналите през 5 минути. До 9:50 всички ученици трябва да напуснат двора и училището.

В 9:40 учениците от 5 клас влизат от главния вход на училище, минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат своите си класни стаи – 3. етаж. Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците. Учениците напускат сградата на училището, излизат от малкия вход с класните ръководители и заемат определените места на двора за тържествено откриване на учебната година.

10:30ч. Тържество по случай началото на новата учебна година. Учениците от 1 и 5 клас са подредени на двора на обозначените места при спазване на задължителна дистанция. Родителите на първокласниците присъстват на обозначените места, без да се допуска струпване на хора на едно място. След приключване на тържеството 1 клас влизат в централната сграда, преминават през коридора на 1. етаж, излизат от малкия вход и през транспортния вход и по класове се придвижват до филиала на 104 ОУ. През главния вход на филиала влизат А и Б паралелки, а през задния вход В и Г паралелки. Родителите изчакват на двора на определените за класовете места.

11:15-12:10 ч. – Първи час за първокласниците и техните учители. Учениците напускат сградата на филиала от входовете, от които са влезли.

Придружаващите ги родители ги изчакват на определените за съответната паралелка места.                                              

В 11:15 учениците от 2 клас влизат през главния вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 1.етаж.

В 11:15. Учениците от 7. клас влизат през малкия вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 2. етаж.

Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 12:00 започват да излизат учениците паралелка „а“, а останалите през 5 мин.

Моля учениците да носят маски, които са задължителни в общите части на сградата, а за прогимназиален етап и в класните стаи, както и да спазват дистанция от 1,5м при общуване на двора.

Skip to content