104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Списък на приетите ученици на обявените свободни места в 104 ОУ

2 клас

1. Росен Русанов

2. Никола Колев

3. Цветелина Тошева – над прием – от чужбина

3 клас

1. Александър Тодоров

2. Елица Цветанова

4 клас

1. Кристиян Ханна

2. Пламен Цветанов

5 клас

1. Йоан Йосифов

2. Цветелина Любомирова

3. Пламен Бачоров

4. Павел Миланов

5. Кристиян Димитров

6. Виктор Стоянов

7. Ангелина Стоевска

8. Славина Рашева

9. Никола Панев

10. Калоян Богданов

11. Симона Михайлова

12. Лора Ганчева

13. Владислав Васев

14. Юлиян Кръстев

6 клас

1. Деница Николова

2. Мина Русева

Към момента – 19.07. – свободни места има само в 6 клас. Освободените места през лятото за всички класове (ако има такива), ще бъдат обявени на 31.08. 2021г.