104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Открити врати в 104 ОУ „Захари Стоянов“

  • На 15.05. 2021 г от 9:30, 10:30 и 11:30 часа 104 ОУ проведе срещи с родители на бъдещи

първокласници. В епидемичната обстановка беше избран неучебен ден и беше дадена

възможност на интересуващите се да се запишат в удобен за тях час през гугъл формуляри. На

срещите присъстваха между 25 и 30 родители.

  • Госпожа Велинова, директор на училището, представи екипа, който ще води първи клас,

учебните програми, иновацията на училището, възможностите за занимания по интереси и

извънкласни форми. Родителите имаха възможност да се запознаят предварително с

електронните портфолия на учителите и да задават въпроси.

  • В края на срещата родителите от всяка група разгледаха училището. Нямаше забранени за

разглеждане места!

 

Skip to content