104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Списък на приетите ученици в 104 ОУ на 24.08.2021г.

  1. Олег Алексиев 3.клас
  1. Елизабет Михайлова 5.клас