104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1 юни

На света няма друго място, което да прилича на мястото, наречено детство – любопитно, свободно, щастливо и търсещо.

Честит празник!

106